top of page
IMG_0599.jpg

IMPROVISATIONS WORKSHOP

Alle kan improvisere

Målgruppe:

 • ​Musikskoler og institutioner (talentklasse, MGK m.m.)

 • Efterskoler

 • Højskoler

 • Folkeskoler

Varighed:

 • korte forløb (3-5 timer)

 • ugeforløb (5 x 5 timer)

Formål:

 • lære teknikker til improvisation

 • udvikle og udforske det musikalske sprog

 • styrke sammenspillet i en gruppe

 • få mod på at spille solo

"Thomas Munk-Petersen har et stærkt greb om improvisation og han formidler emnet fint igennem en række øvelser der gør improvisation både begribeligt og ikke mindst vanvittigt inspirerende for en flok workshop deltagere at arbejde med." 

Jonas Lindt, underviser ved MGK Aalborg.   

"Thomas har i 2016 og i 2017 undervist på ”JazzCamp for Piger” på Hjørring Musiske Skole. Thomas er en virkelig god lærer med et stort fagligt overskud og en fin evne til at skabe gode relationer til eleverne. Hans undervisning er varieret og spændende og pigerne har haft en sjov og lærerig uge på ”JazzCamp'en”. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Thomas, jeg kan kun give ham mine bedste anbefalinger." 

Signe Wang Carlsen, Afd. Leder ved Hjørring Musiske Skole

 

Denne workshop tager afsæt i min store passion for jazz, improvisation og sammenspil, samt en interesse for grupper og menneskelige relationer. 

Det er min påstand,  at alle kan improvisere, uanset niveau, så længe de får den rette vejledning. ​​

For at vi kan arbejde med improvisation, skal der sættes en ramme (dogme). Indenfor denne afprøver vi forskellige teknikker, herunder akkordtone frasering, måltoner, akkord/skala, motiver m.m. Ved at arbejde kollektivt med dette er alle deltagere med på teori og praksis og ikke blot solisten. Dvs. at gruppen får et fælles idelager og bedre muligheder for sammenspil opg interaktion. Foruden dette fjerner den kollektive proces spotlyset på individet, hvilket hjælper dem til at give slip på den blufærdighed og præstationsangst, der ofte er forbundet med improvisation og solospil.

Workshoppen tilrettelægges i henhold til den pågældende målgruppe og har en fleksibel varighed. 

Ved et kort forløb sættes rammen først (sangform, harmonik, taktart, mm.). Herefter præsenteres gruppen for en improvisationsteknik, som de afprøver kollektivt. Lege og øvelser til fri improvisation, interaktion og rytmik kan indgå som isbrydere og sceneskift.

I et ugeforløb går vi i dybden med spørgsmål så som:

 • Hvad er improvisation?

 • Hvad skal der til for, at vi kan improvisere?

 • Hvilke forhindringer kan der være for, at vi kan improvisere?

 

Ved ugeforløb benytter jeg "Sonnymoon-metoden". Den formidler en skala, blues sangformen og en melodi. Med dette er rammen sat for at arbejde med improvisation og afprøve forskellige teknikker. Når deltagerne er bekendte med dette materiale, skal de bruge det til at komponere deres egen sang. Dette styrker sammenholdet i gruppen og læringen af materialet forankres. 

Pris:

 • Kort forløb 2000kr

 • Uge forløb 10000kr

bottom of page